Økonomiassistant

Sådan bliver du økonomiassistent

Vi tilbyder en toårig elevuddannelse inden for økonomi, og når du er udlært, kan du kalde dig økonomiassistent.

Du får en velplanlagt elevuddannelse på et højt fagligt niveau, der veksler mellem praktik og et 9-11 ugers skoleforløb på en lokal handelsskole. 

Du kommer godt rundt i økonomifaget. Du bliver lært op på vores hovedkontor i Hvidovre, hvor du hurtigt vil få ansvar for dine egne arbejdsopgaver. 

I den praktiske del af din uddannelse vil du rokere mellem vores finans- og kreditor-/debitorafdelinger. Du kommer til at arbejde med økonomistyring, regnskab samt kreditor-/debitorbogholderi. Du får også dine egne kunder, som du skal kommunikere med på både dansk og engelsk, så det er meget vigtigt, at du er serviceminded. 

Du bliver en del af en virksomhed i vækst, hvor vi glæder os til at møde dig. Vi lover dig, at du får en interessant hverdag med mange forskellige opgaver, og du får kendskab til mange af virksomhedens opgaver og områder. 

Det er vores ambition, at alle nyudlærte økonomiassistenter får et fast job hos os, når de er færdige med deres uddannelse, da vi gerne vil både fastholde og udvikle vores egne talenter.

Du får løn under hele uddannelsesforløbet, også i skoleperioderne.

Uddannelsens opbygning

Vi ved, at du vokser ved at få ansvar og indflydelse. Det udvikler dig – samtidig med, at vi støtter dig hele vejen. Din uddannelse er velplanlagt og tilrettelagt, så du får de bedste betingelser for at udvikle dig i den retning, du gerne vil – og blive en af branchens bedste inden for dit område. Det tør vi godt stå på mål for. 

Det er vigtigt, at du oplever et godt og stabilt arbejds- og læringsmiljø. Vi lægger stor vægt på, at du lærer de andre elever godt at kende, så du kan sparre med andre, der står i samme situation som dig selv. Derfor holder vi flere elevdage i løbet af uddannelsen, hvor der både er et fagligt indhold, men også masser af sociale aktiviteter. I løbet af din elevtid vil du møde opgaver som: 

  • Registrere fakturaer 
  • Betalinger og opfølgning på kreditorer 
  • Registrere kundeindbetalinger og kreditovervågning  
  • Diverse afstemninger
  • Skriftlig kommunikation med kunder og leverandører
  • Generel support til organisationen

Dit elevforløb kan se ud som illustreret til højre

Adgangskrav

For at søge en elevplads som økonomiassistent skal du have en af følgende ungdomsuddannelser: HHX, STX, HTX, EUX eller HF. Du skal være opmærksom på, at dit uddannelsesforløb kan se anderledes ud – det kommer an på din baggrund.

For dig med HHX eller EUX
Har du en HHX-baggrund eller bestået EUX-eksamen rettet mod kontor, kan du begynde direkte på økonomiuddannelsen.

For dig med STX, HF eller HTX
Har du en STX, HTX eller HF skal du tage et supplerende grundforløb på fem uger før, du begynder på vores elevuddannelse. Det kan du tage online på de fleste handelsskoler, og du skal vælge retningen ’kontor’. 

For dig, der er 25 år    
Hvis du er 25 år, eller derover, skal du vedlægge en såkaldt realkompetencevurdering til din elevansøgning, som du kan få lavet på en handelsskole. Længden af din uddannelse som voksenelev kan variere, da det afhænger af resultatet af din realkompetencevurdering. 

Godt med goder

Din løn er overenskomstbestemt. Derudover får du en betalt sundhedsordning, en heltids-ulykkesforskring, som dækker dig på både arbejde og i fritiden, feriefridage samt flere medarbejdergoder, eksempelvis en række rabataftaler. 

Vi har kantineordning og en aktiv personaleforening, der står for forskellige sociale aktiviteter, blandt andet en årlig julefest med kendte kunstnere.